Jak funguje tepelné čerpadlo pro bazén? Díky němu ušetříte náklady za provoz ohřevu vody.

Invertorové tepelné čerpadlo
Invertorové tepelné čerpadlo

Základní stručný popis

Tepelné čerpadlo pro bazén je nejúčinnějším řešením pro ohřev vody v bazénu. Koupací sezona se výrazně prodlouží a budete spokojeni i s náklady na provoz. Oproti ostatním technologiím je pořizovací cena tepelného čerpadla pro bazény vyšší, ale v průběhu prvních 2-3 let se vám peníze, díky výrazné úspoře při provozu, vrátí zpět. Nejčastěji se využívá tepelné čerpadlo voda vzduch. Tepelná čerpadla se liší svým výkonem a jedním z rozhodujících parametrů je objem vyhřívané vody v bazénu.

Použití tepelného čerpadla pro bazén

Tepelné čerpadlo je vhodné pro všechny majitele bazénů, pokud si chtějí prodloužit koupací sezonu nebo jen účinně ohřát vodu v bazénu. Tepelná čerpadla slouží jako nejúčinnější ohřívače vody. Ostatní technologie ohřívání vody jsou méně účinné a spotřebují více energie. Rozlišují se tepelná čerpadla typu země–voda, vzduch–voda a voda–voda.

Jak funguje tepelné čerpadlo voda vzduch?

Princip tepelného čerpadla je jednoduchý. Tepelné čerpadlo přijímá pomocí cyklu komprese a expanze teplonosné tekutiny teplo z okolí. Teplý vzduch je hnán přes výparník, ve kterém odevzdává teplo teplonosné tekutině. Vzduch se v této části tímto ochlazuje. Teplonosná tekutina je stlačena a zahřáta kompresorem a dopravována do spirály výměníku. Teplo je ze spirály předáno bazénové vodě. Z výměníku se teplonosná tekutina dostane do expanzního ventilu, kde je snížen její tlak a je ochlazena. Ochlazená tekutina putuje znovu do výparníku. Celý proces se opakuje.

Nejčastěji se pro ohřev vody v bazénech využívá právě tepelné čerpadlo voda vzduch.

Některá tepelná čerpadla pro bazény dokážou v horkých letních dnech vodu i naopak zchladit.

Tepelná čerpadla jsou velmi účinná, což dokazuje schopnost vyhřát vodu v bazénu již při teplotách 12 stupňů Celsia.

Výhody tepelného čerpadla pro bazén

Výhodu tepelných čerpadel najdete především v nákladech na provoz. Tepelné čerpadlo využívající okolní vzduch dokáže uspořit až 80 % energie oproti elektrickému ohřevu.

Mezi další výhody tepelného čerpadla patří finanční stránka ohřevu. Tepelné čerpadlo pro bazény sice oproti elektrickému ohřívači pořídíte cenově dráž, ale úspora se projeví v následujících letech. Rozdíl mezi provozními náklady je za rok až 15.000,- Kč! Obrovský rozdíl je v provozních nákladech. Pořizovací cena tepelného čerpadla voda vzduch je od 15.000,- Kč. Záleží na objemu vody v bazénu.

Tepelné čerpadlo pro bazény nepotřebuje žádnou složitou instalaci. Bude vám stačit připravit na zahradě zastřešené místo, kam čerpadlo umístíte. Můžete ho umístit i do připravené niky.

Nespornou výhodou tepelného čerpadla pro bazény je možnost prodloužit si koupací sezonu. Často bývá na podzim nebo na jaře celkem teplo, ale voda v bazénu se nestačí ohřát na teplotu, kterou byste chtěli. Tento problém za vás vyřeší tepelné čerpadlo.

Nejčastější omyly, mýty a chyby, co si lidé myslí o tepelných čerpadlech pro bazén

Tepelné čerpadlo pro bazény nikdy neumisťujte do uzavřené místnosti. Kolem čerpadla by měl být dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Čerpadlo by mělo být pod stříškou, nemělo by na něj jít přímé sluneční záření.

Neumisťujte tepelné čerpadlo mezi vegetaci nebo směrem k silnici. Tepelné čerpadlo by nasávalo prach, pyl a zplodiny.

Tepelné čerpadlo pro bazény neumisťujte moc blízko bazénu, ale ani moc daleko. Pokud umístíte totiž tepelné čerpadlo moc daleko od bazénu dochází k tepelným ztrátám.

Tepelné čerpadlo pro bazény je drahou záležitostí a nevyplatí se mi. To není pravda. Pořizovací cena tepelného čerpadla pro bazény je sice vyšší než pořízení elektrického ohřívače vody, ale provozní náklady jsou nesrovnatelné! Tepelné čerpadlo ušetří až 15.000,- Kč za rok!

Typy tepelných čerpadel pro bazén, rozhodující parametry

Výběr tepelného čerpadla pro bazény musí probíhat podle objemu vody v bazénu. Nejčastěji se objem vody v bazénu pohybuje v rozmezí 30-40 m3. Tepelná čerpadla se podle toho rozdělují do výkonnostních tříd. Tepelné čerpadlo pro bazény do 30 m3 bude dimenzováno na výkon 5 kW. V případě, že budete chtít ohřívat objem vody okolo 60 m3, zvolte tepelné čerpadlo s výkonem 12 kW.

Neméně důležitým faktorem pro výběr čerpadla je jeho topný faktor. Topný faktor je poměr příkon / výkon. Pokud pro provoz čerpadla potřebujete 1 kW a vodu ohříváte energií 5 kW, jedná se topný faktor 5.

Přehled cen a značek tepelných čerpadel pro bazény

Malé tepelné čerpadlo
Malé tepelné čerpadlo

Na trhu s tepelnými čerpadly pro bazény je široká konkurence. Jak se pohybuje cena u tepelných čerpadel pro bazény. Tepelné čerpadlo pro bazén Azuro pořídíte od 21.000,- Kč (do 30 m3) v několika provedeních podle objemu vody. Tepelné čerpadlo GRE se vyrábí především pro menší objem ohřívané vody. Do 12 m3 pořídíte toto čerpadlo za 15.500,- Kč. Tepelné čerpadlo BRILIX do 20 m3 se dá pořídit okolo 17.000,- Kč. Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Modele do 45 m3 se dá na trhu pořídit za 27.000,- Kč, podle zvoleného modelu. Tepelná čerpadla pro bazény prodává také Mountfield.

Závěr a shrnutí

Tepelné čerpadlo je vhodné pro majitele bazénů, kteří se chtějí koupat v krásně teplé vodě a co nejvíce dní v roce. Dalo by se říct, že tepelné čerpadlo voda vzduch je již běžnou výbavou větších bazénů.

V žádném případě byste se neměli dívat tolik na pořizovací cenu, ale spíše na provozní náklady oproti ostatním technologiím ohřevu vody. Cena za provoz bude velmi nízká již v prvních třech letech se vám vrátí cena čerpadla zpět. Tepelné čerpadlo nepotřebuje žádnou složitou instalaci, zvládnete to sami.